Consell regulador de la Denominació
d’Origen protegida “Siurana”
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Siurana, registrat com a Denominació d’Origen Protegida (DOP) de conformitat amb el Reglament (CE) nº 1107/96, de la Comissió, publicat al Diari Oficial de les Comunitats Europees nº L 148, de 21-6-1996, p. 1 Ordre AAR/710/2010, d’11 de març, per la qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Protegida Siurana.

Estem a l'Estació Enològica, Passeig Sunyer, 4-6 de Reus.

 

frescota